جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 شنای پروانه فیلمیران ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 30 213 139,809 23,455,305,744
2 خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری بانو فیلم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 48 339 99,458 15,715,565,429
3 زن‌ها فرشته‌اند ۲ پویا فیلم ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 27 192 59,526 7,573,339,130
4 آقای سانسور نمایش گستران ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 18 129 55,640 7,360,379,147
5 دیدن این فیلم جرم است بهمن سبز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 2 18 30,018 3,981,429,291
6 بی حسی موضعی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 18 131 17,896 2,230,891,249
7 پیشی میشی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 16 113 12,727 1,568,896,542
8 آبادان یازده ۶۰ بهمن سبز ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 18 127 7,804 888,089,954
9 تا ابد درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 22 160 6,531 780,041,216
10 روزهای نارنجی فیلمیران ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 17 120 4,028 515,381,566
11 دریا موج کاکا درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ 17 125 1,145 120,744,830
12 قتل عمد کویر فیلم ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 22 160 844 115,253,669