جدول فروش هفتگی

آخرین بروزرسانی: روز گذشته

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 هفته ای یک بار آدم باش فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 2 21 18,523 4,279,716,500
2 خورشید نور تابان ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 2 21 14,580 3,626,730,000
3 تک خال پارسا فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 2 21 13,937 2,884,016,500
4 خون شد نمایش گستران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 2 19 3,621 846,273,466
5 لاله فیلمیران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 2 21 1,250 270,918,000
6 شنای پروانه فیلمیران ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 37 271 201,039 33,343,634,501
7 خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری بانو فیلم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 54 383 99,458 15,715,565,429
8 آقای سانسور نمایش گستران ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 25 187 89,698 12,421,128,976
9 دیدن این فیلم جرم است بهمن سبز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 10 76 88,671 11,775,029,423
10 زن‌ها فرشته‌اند ۲ پویا فیلم ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 33 235 59,595 7,581,143,530
11 پیشی میشی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 24 174 27,861 3,593,196,819
12 بی حسی موضعی فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 25 181 18,153 2,278,757,934
13 آن شب آیت فیلم ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ 2 26 9,132 1,573,908,246
14 آبادان یازده ۶۰ بهمن سبز ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 24 175 7,909 905,524,899
15 تا ابد درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 30 214 6,646 800,041,156
16 روزهای نارنجی فیلمیران ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 24 174 4,091 525,481,528
17 قتل عمد کویر فیلم ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 30 216 883 122,253,647
18 دریا موج کاکا درخشان آفتاب عالم تاب ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ 25 181 1,151 121,137,230
19 اینجا هم باران می‌بارد فیلمسازان مولود ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ 4 34 702 97,196,114