• سینما بهمن بوشهر

  سینما بهمن بوشهر

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 07733341188 و 07733325523
  • مدیر سینما: محمدمهدی مباشرت کار
  • دسترسی: خیابان امام، ایستگاه اتوبوس سینما بهمن
  0/5
  0
   
در حال حاضر این سینما اکرانی ندارد.
بالا