• پردیس سینمایی عصرجديد گرگان

  پردیس سینمایی عصرجديد گرگان

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 01732224400
  • مدیر سینما: مباشرت کار
  • دسترسی: خیابان 5 آذر - نبش کوچه آذر،پردیس سینمایی عصر جدید
  4/5
  1
   

یادگار جنوب

شماره ۱۰

جنگل پرتقال

چرا گریه نمیکنی

های پاور

هفت بهار نارنج

ایمو

روایت ناتمام سیما

در آغوش درخت

آن ها مرا دوست داشتند

بعد از رفتن

سرهنگ ثریا

پرونده باز است

کاپیتان

هوک

وابل

آه سرد

عطر آلود

پالتو شتری

جزیره فضایی ( تورنادو ۲ )

ملاقات خصوصی

چپ راست

بخارست

لوپتو

پسر دلفینی

بام بالا

بانک زده ها

ابلق
بالا