• پردیس سینمایی پارک بازار مشهد

  پردیس سینمایی پارک بازار مشهد

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 05132569500
  • مدیر سینما: محمدعلی عباس زادگان
  • دسترسی: بلوار مفتح، بین بلوار امت و مفتح 33، مجتمع تجاری فرهنگی پارک بازار طبقه A
  0/5
  0
   

دوزیست

کوزوو

تی تی

بازیوو

انفرادی

چند میگیری گریه کنی 2

علف زار

زالاوا

طلا خون

پیتوک

روز ششم

سگ بند

نقره داغ
بالا