سینما ها

 • پردیس سینمایی آزادی تهران

  پردیس سینمایی آزادی تهران


  • تهران-ایستگاه مترو میرزای شیرازی، خیابان بهشتی
 • پردیس سینمایی هویزه مشهد

  پردیس سینمایی هویزه مشهد


  • مشهد-ایستگاه مترو شریعتی و ایستگاه اتوبوس خیابان دانشگاه
 • پردیس سینمایی ساحل اصفهان

  پردیس سینمایی ساحل اصفهان


  • اصفهان-ایستگاه مترو انقلاب و ایستگاه اتوبوس انقلاب
 • پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان

  پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان
 • پردیس سینمایی بهمن تهران

  پردیس سینمایی بهمن تهران


  • تهران-۴ دقیقه پیاده روی تا مترو میدان انقلاب ، ایستگاه BRT میدان انقلاب
 • پردیس سینمایی باغ کتاب تهران

  پردیس سینمایی باغ کتاب تهران
 • استقلال تهران

  استقلال تهران


  • تهران-فاصله ۱۶۰ متری تا ایستگاه مترو میدان ولیعصر و خطوط BRT
 • آفریقا مشهد

   آفریقا مشهد
 • سپاهان اصفهان

   سپاهان اصفهان
 • فلسطین همدان

   فلسطین همدان
 • فلسطین اصفهان

  فلسطین اصفهان


  • اصفهان-ایستگاه مترو انقلاب و ایستگاه مترو امام حسین (گذر فرهنگی چهارباغ عباسی)
 • بهمن قزوین

  بهمن قزوین
 • بهمن کاشان

  بهمن کاشان
 • سپیده تهران

  سپیده تهران


  • تهران-مقابل ایستگاه BRT دانشگاه ، هفت دقیقه پیاده روی تا مترو تاتر شهر
 • بهمن سنندج

   بهمن سنندج
 • آزادی آبادان

   آزادی آبادان
 • اکسین اهواز

  اکسین اهواز


  • اهواز-ایستگاه اتوبوس فاز یک ، ایستگاه اتوبوس فاز دو ، ایستگاه اتوبوس آخر آسفالت ، ایستگاه اتوبوس زیباشهر
 • فلسطین بروجرد

  فلسطین بروجرد
 • بهمن زنجان

  بهمن زنجان


  • زنجان-خیابان امام - نرسیده به میدان انقلاب
 • شاهد تهران

   شاهد تهران
 • قدس اصفهان

  قدس اصفهان
 • 22بهمن رشت

  22بهمن رشت
 • مهتاب اصفهان

  مهتاب اصفهان
 • پردیس سینمایی اکسین شمال

  پردیس سینمایی اکسین شمال


  • آمل-اتوبان آمل به تهران ایستگاه اتوبوس و تاکسی اکسین